Granica nieznanego

Tak zwana autostrada, a naprawdę droga krajowa nr 18. Dlaczego granica? Ponieważ do tego miejsca dojechałem już kiedyś z Żagania. To był najdalszy punkt, do którego dojechałem, a było to w 2012 roku. A więc można powiedzieć, że wracam z nieznanego „do domu”

Widok w kierunku „nieznanego” czyli z Łęknicy, skąd przyjechałem. a za moimi plecami – znany już Lubieszów

Nowy tor – a peronu brak

Remont objął również stację Wymiarki. Chodzi jednak tylko o sam tor kolejowy między Jankową Żagańską a Przewozem i dalej do bazy wojskowej w Potoku. Ponieważ nie przewidywano, że linia będzie służyła przewozom pasażerskim, nie zadbano o perony ani infrastrukturę związaną z przewozem osób. Dlatego całość wygląda jak poniżej: teren zadbany, uporządkowany – ale czegoś jednak brakuje…

Przejazd kolejowy nieopodal przystanku kolejowego w Wymiarkach. Na pierwszym zdjęciu widok w stronę wioski, na drugim – w stronę Przewozu