Wojaże zagraniczne

Chociaż blog poświęcony jest podróżom po Polsce, to czasem robię wyjątek od reguły. Zahaczyłem już więc o niemieckie miasta Gorlitz oraz Guben. Teraz pora na Bad Muskau (Mużaków).
Nysa Łużycka i tuż za rzeką

Bad Muskau to niewielkie, liczące ok. 3,7 tys mieszkańców miasteczko. Tereny przygraniczne i most do Łęknicy

Park Mużakowski zajmuje 728 hektarów powierzchni, z czego 206 hektarów leży po stronie naszych sąsiadów

Park składa się z kilku odmiennych fizjonomicznie, wyodrębniających się w krajobrazie jednostek przestrzennych. Ze względu na ograniczony czas ograniczony czas (muszę jeszcze dojechać do odległego o ponad 50 km Żagania, robiąc po drodze zdjęcia) skupiłem się tylko na sfotografowaniu Nowego Zamku