Można się przyzwyczaić

Przez lata uważałem, że jedynym słusznym taborem są tradycyjne wagony ciągnięte przez lokomotywę. Nie sądziłem, że zaakceptuję zespoły trakcyjne. Ale trzeba dostosować się do zmian… Nowym taborem jeździ się całkiem wygodnie, ale zawsze będę jednak miał sentyment do przedziałowych pullmanów. Poniżej Dart, czyli ED161-015, którym przyjechałem ze stolicy

A to ten „tradycyjny”: EP09-005, który zawiezie ludzi gdzieś w Polskę…

Przez Brochów

Nie da się jej nie zobaczyć jadąc z Wrocławia w kierunku Opola. Kilometry torów, zajmujące spory areał. Wrocław Brochów to jedna z 46 stacji towarowych, które utraciły status stacji rozrządowych i dziś są tylko stacjami manewrowymi. Nie mniej nie da się zaprzeczyć, że jest to jedna z największych w Polsce stacji towarowych. Chociaż na poniższych zdjęciach, zrobionych z okna pociągu może tego nie widać… Ale kiedyś wybiorę się tam osobiście