Wielkie odcinanie

Grupa torów towarowych na stacji Żagań. Kiedyś była tu górka rozrządowa, a po jej zamknięciu wiele torów stało się niepotrzebnych. Już dosyć dawno zostały więc „obcięte”, jednak dopiero niedawno postawiono nowe kozły oporowe i przysypano świeżym piaskiem

Wiadukt nad ul. Przyjaciół Żołnierza i puste miejsce po dawnych torach

Końcówki torów i widok w stronę wiaduktu. Usypany piasek przypomina mi trochę świeże groby na cmentarzu…

Ponownie wiadukt nad ul. Przyjaciół Żołnierza. Widać puste miejsce po zdemontowanym przęśle, które jeszcze leży przy torowisku

Pozostałości dawnej myjni wagonów z czasów, gdy większość pociągów rozpoczynało i kończyło swój bieg w Żaganiu. Tutaj (zdjęcia nr3 oraz 4) gdy myjnia była jeszcze kompletna

Teren zburzonej lokomotywowni. Jeden z nielicznych pozostałych budynków oraz obrotnica, w coraz gorszym stanie

Żagański, zamglony poranek

Może tego wyraźnie nie widać, ale jest słoneczny, jesienny poranek. Mgła roztacza się – szczególnie nad rzeką Bóbr…

Kolorowo porośnięte ściany zabytkowej fabryki „Poltops” (czesalnia wełny). Coś tu jeszcze produkują, ale to resztki dawnej świetności fabryki, gdzie kiedyś pracowało 800 albo nawet więcej osób…