Keine grenzen

Linię kolejową z Tuplic do Bad Muskau oddano do użytku w 1898 roku. Od zakończenia II wojny między Łęknicą a Bad Muskau przebiega granica polsko – niemiecka, toteż wyłączono z ruchu kolejowego odcinek między tymi miastami wraz z mostem granicznym.
Obecnie ten 186-metrowy most jest wyremontowany i przystosowany do ruchu rowerowo – pieszego

Wyjątkowość tego mostu polega na jego łukowym przebiegu względem koryta rzeki, co się rzadko spotyka. Przez środek mostu wytrasowano dawny przebieg toru, symbolicznie zachowując w ten sposób jego kolejowy charakter. A tak wyglądał ten most jeszcze z prawdziwym torem kolejowym (link)

Środek mostu – pod nim Nysa Łużycka a na drugim brzegu Niemcy. Tym samym po raz pierwszy przekroczyłem na rowerze granicę państwa 🙂

Most widziany od strony niemieckiej czyli z Bad Muskau