Pasażerowie zamiast koni

Przygraniczna stacja Gubin leży na trasie Czerwieńsk – Guben. Ponieważ po powojennym podziale miasta rzeczywista stacja przypadła stronie niemieckiej, w Gubinie dla podróżnych zaadoptowano dawną stajnie konną. Służyła ona aż do 2002 roku, kiedy to wstrzymano ruch pasażerski na tej trasie. Niestety ex-stajni nie dane było mi sfotografować, gdyż została wyburzona w latach 2011/2012. Zainteresowanych odsyłam do Ogólnopolskiej Bazy Kolejowej zawierającej archiwalne fotki.

Przejazd kolejowy i „czterej strażnicy”

Stacja Gubin 1

 

 

Widok z peronu dla wsiadających do Guben. Miejsce po stacji kolejowej, dalej zabudowania dawnych koszar. Były tu jeszcze wielkie budynki magazynowe, które również można obejrzeć w Bazie Kolejowej

http://www.bazakolejowa.pl//index.php?dzial=stacje&id=190&okno=galeria&uid=0&sort=wiek&photoid=849222

 

Ten sam peron i porzucona w krzakach tablica z nazwą stacji

Stacja Gubin 3

 

Tory ku granicy wiodące. Na pierwszym zdjęciu niska nastawnia, a dalej – za przejazdem, budynek zajmowany niegdyś przez sekcję drogową

Stacja Gubin 4

Stacja Gubin 5

 

Początek peronu dla podróżnych w kierunku Czerwieńska

Stacja Gubin 6

 

Odstępstwo od reguły

Zakładając ten blog i nadając mu tytuł „…moje miasta” miałem na myśli miasta w Polsce. Nie przewidziałem chyba, że obiektyw mojego aparatu sięgnie poza granicę kraju. Ale cóż… skoro już zaliczyłem, to i zamieszczę kilka zdjęć

Guben widziany z Gubina – oba miasta dzieli tylko rzeka

Gubin / Guben 1

Gubin / Guben 2

 

Nysa Łużycka – rzeka graniczna. Po lewej stronie strona niemiecka. W oddali po prawej widać gubińską wyspę Teatralną

Gubin / Guben 3

 

Most – widok na miasto Guben

Gubin / Guben 4

 

I odwrotnie: ze strony niemieckiej na Gubin

Gubin / Guben 5

 

Budynki za rzeką to Polska 😉

Gubin / Guben 6

 

A to już sam Guben. Frankfurterstrasse

Guben 1

 

Berlinerstrasse

Guben 2

 

Jakiś plac lub skwer przy tej ulicy, którego nazwy nie znam

Guben 3

 

Na koniec biegnąca wzdłuż Nysy Łużyckiej Gubinerstrasse, czyli po prostu ulica Gubińska

Guben 4 

Po wschodniej stronie

Ponieważ od czasów II wojny granica przebiega wzdłuż Nysy Łużyckiej, miasto Gubin zostało podzielone na część polską i niemiecką. Powstałe miasta są mniej więcej równej wielkości – po ok 17 – 19 tys mieszkańców. Kilka ciekawszych miejsc części wschodniej:

Ulica Obrońców Pokoju

Gubin - Obrońców Pokoju 1

Gubin - Obrońców Pokoju 2

Ta sama ulica widziana od strony Dąbrowskiego

Gubin - Obrońców Pokoju 3

Ulica Śląska jako trochę senny deptak oraz dalsza jej część

Gubin - Sląska 1

Gubin - Sląska 2

Ul. Nowa

Gubin - Nowa

Niewielki park przy ul. Westerplatte i jego mieszkańcy

Gubin - Westerplatte 1

Gubin - Westerplatte 2

Kontrast starego z nowym. Tradycją chyba było w Polsce budowanie bloków z wielkiej płyty w obrębie starówki. Tak też jest w Gubinie, przy ul. M. Konopnickiej

Gubin - Konopnickiej

Kolejny napotkany tego dnia klucz odlatujących gęsi

Gubin - niebo

Tuż przy granicy polsko – niemieckiej. Skrzyżowanie ul. Chopina i Chrobrego. Za mostem to już Frankfurterstrassse

Gubin - Chopina i Chrobrego

No cóż – pora opuścić kraj 😉