Małe miasto – dużo zdjęć

Przenosimy się na chwilę do woj. kujawsko – pomorskiego i odwiedzamy Lubień Kujawski. Jest to niewielkie miasteczko, liczące 1,4 tys. mieszkańców, położone nad Jeziorem Lubieńskim. Miałem okazję zwiedzić miasto i utrwalić moim aparatem.
Na początek panorama miasta zza jeziora

Ulica 1 Maja

Ul. 1 Maja oraz Kościuszki, jako droga krajowa nr 91 – stanowią główną arterię miasta

Ul. Kościuszki

Skwer przy Kościuszki, wraz z przystankiem autobusowym to centralny punkt Lubienia Kujawskiego

Niewielki dworzec autobusowy

Pięknie zagospodarowany park przy Jeziorze Lubieńskim. Nisko już położone słońce, a więc nie dało się uniknąć „cienia”

Jezioro Lubieńskie