Czy Wschowa się chowa?

Tego nie wiadomo. Nazwa tego miasta jest różnie interpretowana. Jedna z opcji mogłaby wskazywać na miejsce, w którym można się schronić – czyli schować. Inna wersja mówi o nazwie Wieszów (Wiesz jest skróceniem imienia Wielisław). Tak czy inaczej – JA TAM BYŁEM. Co prawda przejazdem, ale zawsze…
Wjazd do Wschowy od strony Leszna

Rondo blisko centrum miasta (Moniuszki) oraz budynek Szkoły Muzycznej

Ulica Kazimierza Wielkiego