A bocznica jeszcze jest

Huta Szkła Vitrosilicon w Iłowej jeszcze kilka lat temu korzystała z bocznicy kolejowej. Dziś jest ona już nie używana, ale nadal istnieje.
Początek bocznicy przy północnej głowicy stacji. To ten tor odchodzący w lewo

Trochę dalej widać (trochę niewyraźnie) początek torów zdawczo – odbiorczych

Przejazd kolejowy przez ul. Ogrodową

W oddali, w odległości 300 metrów od przejazdu, majaczy światło bramy wjazdowej do Vitrosiliconu

Już coraz bliżej… Słupek wskazuje 800 m bocznicy

Po drodze tor biegnie przez park. Tu jest przejście dla pieszych, łączące park z pobliskim osiedlem

Mostek nad rzeką Czerną, za którym jest już brama wjazdowa

Teren zakładu, na którym tory są już nieprzejezdne. W głębi widać jeszcze obrotnicę , bez której łuki rozprowadzające wagony były by zbyt ciasne. Tutaj zdjęcie, gdy jeszcze w zakładzie odbywał się przetok wagonów

Jakie zmiany w Iłowej?

Stację kolejową w Iłowej zwiedzałem już 9 lat temu. Dziś dodaję nieco nowych ujęć, ale też niektóre powtarzam, by można było uchwycić różnice jakie zaszły w ciągu tych lat. Porównując poniższe zdjęcia z tamtymi z 2011 roku widać, że poprawiono stan peronu, wstawiono wiatę dla podróżnych, tablicę z nazwą stacji i rozkładem jazdy oraz stojak na kilka rowerów.  Sam budynek nie zyskał – nieładnie wygląda obklejony plakatami i reklamami

Nieużywane tory dodatkowe zarastają coraz bardziej…

Przejazd kolejowy przez ul. Borowską. Na pierwszym zdjęciu budynek dawnych Zakładów Tkanin Technicznych ESKORD. Była to jedyna fabryka w Polsce, gdzie produkowano deficytowy kiedyś sznurek do snopowiązałek. Obecnie budynek przejęła baza transportowa INTRA

Pomarańczowy wskaźnik ogranicza jazdę pociągów do 15 km/h

Północna głowica stacji Iłowa Żagańska