Ponowny awans miasta

Odkąd Otyń w roku 2018 ponownie otrzymał status miasta, szukałem sposobności, aby tam dotrzeć. Udało się to dzięki ścieżce rowerowej, która przebiega przez miejscowość. Jest to zatem 126 miasto przedstawione na moim fotoblogu.
Otyń miał prawa miejskie w latach 1329 – 1945, po II wojnie stał się wsią. Teraz, jako miasto Otyń wiele zyskał na estetyce: nowe nawierzchnie dróg, chodniki, ścieżki rowerowe itd. Na aplikacji Google Earth można obejrzeć wizerunek miejscowości z roku 2013, wtedy wyglądało to nieszczególnie. A dziś?

Wjazd do miasta z przecinającą drogę ścieżką rowerową na dawnej linii kolejowej i ul. Nowosolska

Ulica Chrobrego

Rzeka Śląska Ochla oraz staw i mini park przy ul. Chrobrego

Ul. Chrobrego w kierunku Nowosolskiej

Rynek. Kilkanaście lat temu byłem w Otyniu i ten Rynek właśnie zapamiętałem, chociaż nie był tak piękny jak teraz. Teraz to jest prawdziwe centrum miejscowości