Tu rodzi się pociąg

Tuż obok dworca Bydgoszcz Główna znajduje się duży, zatrudniający ok. 3 tys. pracowników zakład – PESA. Powstaje tu wiele pojazdów szynowych, zasilających zarówno koleje polskie, jak i zagraniczne: lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony a także tramwaje. W zakładzie modernizowany jest również tabor kolejowy.

Hala produkcyjna z częściowo widoczną nazwą: „Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA”. Do dyspozycji dwie lokomotywy manewrowe SM42-2200 oraz SM42-2472

IMG_9250

IMG_9253

Urządzenie do przesuwania taboru z jednego stanowiska na drugie

IMG_9259

IMG_9261