Następna odsłona Zastalu

W poprzednim wpisie zamieściłem resztki rozjazdu kolejowego. Jedynym śladem po torze, który od niego odchodził to przejazd kolejowy przez ul Ludową. Jak widać przejazd do nikąd…

Zastal 15

 

Ten tor dobrze jest widoczny tylko na mapie miasta. W rzeczywistości trudny do wykrycia. Na drugim zdjęciu widać tylko nie pokryte trawą wgłębienia po podkładach kolejowych. Kiedyś tory rozgałęziały się aż do widoczych w oddali bloków

Zastal 16

Zastal 17

 

Teren zakładu widziany przez bramę wjazdową

Zastal 18

 

Jedna z licznych hal Fabryki Wagonów widziana z okolic stacji kolejowej

Zastal 19

 

Jutro przedstawię jeden z „wyrobów” tej fabryki