Torem przez osiedle

Dalszy ciąg bocznicy do zielonogórskiej fabryki wagonów Zastal. Od przejazdu przez ul Batorego tor w kierunku Zastalu biegnie wśród bloków. Wyraźnie widać dbanie o przejezdność – pas torowiska jest krótko wystrzyżony

Zastal 9

Zastal 10

Zastal 11

 

W tym miejscu był rozjazd. Tor odbiegał lekkim łukiem w prawo i docierał do Zastalu w innym miejscu. Na planie miasta do tej pory jest zaznaczony

Zastal 12

Zastal 13

 

Po przecięciu ul Ludowej widać już bramę wjazdową do zakładu

Zastal 14