Maczki na granicy

Maczki – niewielka, peryferyjna dzielnica Sosnowca, otoczona z wszystkich stron lasami i torami kolejowymi. Jest tutaj nieczynna już stacja kolejowa Sosnowiec Maczki, która przed laty odgrywała ważną rolę. Była to ostatnia, graniczna stacja Królestwa Polskiego. Tuż za stacją i rzeką Białą Przemszą zaczynało się Cesarstwo Austrii – dlatego przez stacja nosiła nazwę Granica.
To uzasadnia, dlaczego w Maczkach postawiono w 1848 roku tak wielki budynek dworcowy. Była tu ekskluzywna restauracja, poczekalnie, a na piętrze apartamenty dla cara Rosji. Tuż obok była komora celna.
A tak dzisiaj wygląda stacja Sosnowiec Maczki. Pani z ochrony – przebywająca w widocznej budzie wyszła mi na spotkanie i poprosiła o opuszczenie terenu stacji

Pozostało mi zrobić parę zdjęć z kładki nad torami, która jest ogólnodostępna. Stąd widać okazałość tej budowli. W roku 2017 rozpoczęły się tutaj prace remontowe, które rok później zostały przerwane. Całość została zabezpieczona i czeka… na co? Czas pokaże

Dla porównania – kilka dawnych zdjęć tej stacji oraz współczesne widoki wnętrza (link)