Wierzba na Modłowcu

Wierzbowa Śląska – dziś przystanek kolejowy, kiedyś spora stacja. Były tu dwa tor główne, jeden dodatkowy, rampa z ładownią, semafory obsługiwane przez dwie nastawnie, kasa biletowa oraz strażnica przejazdowa. Kiedyś takie wyposażenie stacji było normą, nawet w małych miejscowościach. Do lat 70 XX wieku stacja obsługiwała tutejsze zakłady przemysłowe – zakład metalurgiczny, zakład betoniarski oraz składnicę drewna.
Dzisiejszy widok tego kolejowego miejsca w Wierzbowej: budynek widziany zza przejazdu kolejowego

Zaraz po II wojnie wiosce oraz stacji nadano nazwę Modłowiec. Po dwóch latach zmieniono na obecną. A to przejazd kolejowy – widok w stronę wsi oraz widok z peronu

Kamienna lub brukowana droga w wioskach zwiastuje dojazd do stacji

Peron – widok w kierunku Żagania. Po lewej stronie dawniej były jeszcze dwa tory

Widok w stronę Legnicy. W miejscu, w którym stoję była kiedyś druga krawędź peronowa. Cała linia z Legnicy do Żagania była kiedyś dwutorowa. Po wojnie jeden tor został zdemontowany i wywieziony

Altana stanowiąca połączenie czy też przejście z podjazdu na peron

Na koniec smutny obraz poczekalni i kasy biletowej 😦