Fuzja wsi

Grodzanowiec kiedyś był osobną wioską – dzisiaj to część Gromadki. Po połączeniu zostały dwie stacje kolejowe – niestety obie dawno nieczynne (na wskutek likwidacji linii).
Najpierw pokażę stację Gromadka. Tor przecinał ul. Sosnową i biegł wzdłuż budynku stacji (obecnie wzdłuż parkanu)

Widok na drugą stronę ulicy

Budynek (trochę przebudowany) od ulicy

Widok z ul. Sikorskiego w stronę ul. 11 Listopada. Dzisiaj dawne torowisko stanowi skrót między tymi ulicami. A za widocznymi budynkami stoi teraz market Dino

Grodzanowiec znajdował się 800 metrów na zachód od Gromadki. Widok na starotorze

I obrót o 180 stopni 🙂 Tor szedł w krzakach nieopodal budynku