Z Warty na Wartę

Miejscowość Warta Bolesławiecka leży na nieczynnej już linii kolejowej Nowa Wieś Grodziska – Bolesławiec Wschód. Linia ta została oddana do użytku w 1906 roku i służyła pasażerom dokładnie 70 lat. W roku 1976 ustał ruch pasażerski, pociągi towarowe jeździły jeszcze do roku 2000. Tory rozebrano 8 albo 9 lat później.
W Warcie Bolesławieckiej były dwie stacje kolejowe. Jedna z nich to Warta Złotnicka, która leży na zachodnim skraju miejscowości. Stąd, po linii prostej jest tylko 5 km do Bolesławca. Dodatkowo stacja obsługiwała bocznicę do kamieniołomu piaskowców. Dziś zamiast toru jest ścieżka rowerowa z całą turystyczną infrastrukturą

Budynek stacji od strony ulicy

Wiadukt nad jedną z wiejskich dróg

Zasadnicza stacja w Warcie Bolesławieckiej znajduje się w środku miejscowości.
Dawne torowisko. Po prawej stronie droga prowadząca do straży pożarnej

Zachowana krawędź peronowa

Widok w kierunku Warty Złotnickiej i Bolesławca

Dawny przejazd kolejowy. Tor przecina droga, którą można dojechać do Tomaszowa Bolesławieckiego