Unikatowy most

Most na kanale portowym w Nowej Soli zbudowany został w 1927 r zastępując inny, który nie spełniał najlepiej swojej roli. Ze względu na rozwiązania konstrukcyjne most zaliczany jest do najcenniejszych zabytków techniki w Europie. Aby umożliwić przepłynięcie pod nim statków rzecznych, zastosowano unoszone pionowo przęsło o długości 12,6 m. Po wojnie mechanizm podnoszenia przerobiono z ręcznego na elektryczny. Podobnych mostów jest tylko kilka na świecie. Most jest jak najbardziej sprawny, aczkolwiek nie ma już potrzeby go unosić. Więcej informacji np na wikipedii

Pieszy trakt wzdłuż kanału portowego, którym dochodzimy do widocznej ul Wolności. Most jest zaraz na lewo

Nowa Sól ul Portowa

Nowa Sól - most 1

 

Kilka ujęć z ul Wolności

Nowa Sól - most 2

Nowa Sól - most 4

Nowa Sól - most 5

 

Fajnie musi wyglądać, jak przęsło razem z asfaltową jezdnią podnosi się do góry wzdłuż widocznych linii

Nowa Sól - most 3