Świdnica Przedmieście

Stację wybudowano w roku 1898 na Zarzeczu, czyli w tzw. Dolnym Mieście (do 1947 roku nosiła nazwę Świdnica Dolna). Przy stacji była też parowozownia, która istniała do połowy lat 50 -tych. Nieopodal znajduje się też fabryka wagonów – Wagony Świdnica S.A.