Tor na usługach wojny

Nowogród Bobrzański, a w zasadzie już poza miastem. Jakieś 400 – 500 metrów na południe od stacji Nowogród Osiedle ma swój początek bocznica, która biegnie lasem, a która w czasie wojny zabezpieczała fabrykę materiałów wybuchowych DAG – Alfred Nobel w surowce. Tą drogą również wyjeżdżały na front gotowe produkty.
Na zdjęciu widok z wiaduktu drogi wojewódzkiej 289. Jest to 1,4 kilometr bocznicy z widokiem w stronę stacji Nowogród Osiedle…

… oraz na kolejową bramę wjazdową do fabryki

Przejazdy kolejowe: na kilometrze 2,1

…oraz na kilometrze 2,5. Tutaj widać również słupki po bramie. Ruiny obiektów fabryki znajdują się po obu stronach bramy, zatem fabryka musiała być podzielona na strefy dla zwiększenia bezpieczeństwa

Przejazd przy elektrociepłowni (2,9 km)

Pirs węglowy, który przy pomocy suwnic służył do rozładunku opału na potrzeby elektrociepłowni. Za pirsem gruby, wysoki mur składu opału. Po lewej stronie toru niezabezpieczone zejście do schronu. Natomiast na końcu toru – brama wjazdowa do wojskowej Regionalnej Bazy Logistycznej. Jednostka zajmuje spory teren północnej części dawnej fabryki DAG

Z dawnych map wynika, że całą fabrykę pokrywała cała sieć torów kolejowych, które docierały w różne miejsca związane z tutejszą produkcją. Dziś pozostał tylko ten tor, czasem wykorzystywany przez wojsko