Trzeba znaleźć Gburkę

Kolejny pociąg zostawia mnie w Redzie. Wysiadam na peronie drugim

Reda - stacja kolejowa 1

Reda - stacja kolejowa 2

Wiata peronu drugiego i nadjeżdżające pociągi SKM

Reda - stacja kolejowa 3

Reda - stacja kolejowa 4

Widok na peron pierwszy

Reda - stacja kolejowa 5

Odnowiony budynek dworca od strony peronów. Przed remontem wyglądał tak

Reda - stacja kolejowa 6

Ten sam budynek od ulicy Gdańskiej

Reda - stacja kolejowa 7

Reda - stacja kolejowa 8

Informacja dotycząca kasy biletowej

Reda - stacja kolejowa 9

Trzeba zatem znaleźć ową Burkę. I oto ona…

Reda - stacja kolejowa 10

A to Gburka razem z kasą biletową. Zdjęcie trochę nieostre, bo robione w pośpiechu

Reda - stacja kolejowa 11

Tunel prowadzący na perony i drugą stronę stacji przyozdobiono takimi malowidłami

Reda - stacja kolejowa 12

A po drugiej stronie stacji, ulicę Leśną przecina tor prowadzący do widocznego zakładu wyrobów betonowych H+H

Reda - stacja kolejowa 14