Moja kolejna stacja

Stacja w Pucku ma tylko jeden peron, ale jest on dobrze eksploatowany. Aktualnie przejeżdża tędy 11-12 par pociągów lokalnych. W sezonie letnim, ze względu na duży napływ turystów na Półwysep Helski – dodatkowo uruchamianych jest kilkanaście par pociągów TLK. Ze względu na brak trakcji elektrycznej na tej linii, pociągi te prowadzone są przez lokomotywy spalinowe.

Szlak jest jednotorowy, więc często mijają się tutaj pociągi jadące w przeciwnych kierunkach

Puck - stacja kolejowa 1

Puck - stacja kolejowa 2

Puck - stacja kolejowa 3

Puck - stacja kolejowa 4

Budynek dworca od strony peronu

Puck - stacja kolejowa 5

Puck - stacja kolejowa 6

Budynek od strony ul. Dworcowej

Puck - stacja kolejowa 7

Puck - stacja kolejowa 8

Przejazd kolejowy przy ul. Wejherowskiej. Pierwsze zdjęcie – widok w stronę centrum miasta

Puck - stacja kolejowa 9

Puck - stacja kolejowa 10

Na koniec stacja kolejowa widziana z przejazdu. Wskaźnik po lewej stronie informuje o dopuszczalnej prędkości szlakowej – 100 km/h

Puck - stacja kolejowa 11