Kolejowy tartak

Lesów to nazwa bocznicy szlakowej, która przestała istnieć w 1945 roku. Obsługiwała wielki tartak, a cały teren ten był bogato wyposażony w infrastrukturę kolejowo – przemysłową. Dziś ten teren jest mocno zarośnięty, jednak odnalazłem to miejsce dzięki mapce sporządzonej przez pana Stanisława Pikula (Ogólnopolska Baza Kolejowa), który na podstawie starych map kartograficznych odtworzył istniejący wówczas układ torów. Mapkę zamieszczam poniżej. Dopisałem tylko punkty 1-5, aby czytelnikom łatwiej było zlokalizować konkretne miejsca

A teraz zdjęcia przypisane poszczególnym punktom na mapie.
1 – Miejsce, gdzie od linii kolejowej Tuplice – Lubsko (biegnącej w widocznych na prawo krzakach) była zwrotnica i początek bocznicy Lesów, która odbijała nieco w lewo

2 – Okoliczne lasy były pokryte siecią wąskotorową, która umożliwiała dowóz surowca do tartaku. Tutaj wąskotorówka miała swój początek. Gdy „zanurzyłem” się w gęstwinie krzaków, odnalazłem resztki budynków, które były częścią infrastruktury kolejowo – przemysłowej. Na drugim zdjęciu fundament ogrodzenia, za którym biegnie droga

3 – Pas, na którym biegł tor do Lubska. W oddali widać drogą Tuplice – Lubsko. Bocznica położona była po lewej stronie toru, ale gęste chaszcze uniemożliwiły mi zejście z tej ścieżki

4 – Jadąc rowerem, dostrzegłem kilka metrów od drogi porośnięte mchem podkłady kolejowe bocznicy

4 – Plac przeładunkowy. Bocznica normalnotorowa była wśród drzew, maksymalnie po prawej stronie zdjęcia. Natomiast z lewej strony był tor kolejki wąskotorowej (na mapce kolor czerwony). Dysponuję przedwojenną fotografią tego terenu z lotu ptaka. W tym miejscu nie było jeszcze lasu tylko wielki, betonowy plac zakładu przemysłowego

5 – Pozostałości tartaku Lesów. Gdzieś w tym miejscu na pierwszym zdjęciu kończyła się bocznica normalnotorowa