Śledztwo wspólnie przeprowadzone

W Tuplicach były kiedyś dwa przystanki kolejowe. Ten drugi nosił nazwę Tuplice Barszcz. Ponieważ został zlikwidowany w roku 1948, dziś nie ma po nim nawet śladu. Trudno też było dokładnie ustalić, w którym miejscu się znajdował, bo teren mocno zarośnięty i trudno dostępny. Wiadomo było tylko, że położony był ok. 2 km od stacji Tuplice, w kierunku Lubska. Jednak grupa zapaleńców ogarnęła temat na Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej i po dłuższej wymianie opinii mamy jej lokalizację. Pomocna była mapa LIDAR ze strony geoportalu, która daje trójwymiarowy model okolicy, uwzględniając wszelkie nierówności terenu. Widać nawet bruzdy na polach…
Poniżej screen z tej mapy z dorysowanymi przeze mnie ulicami. Jak widać tor biegł po wysokim i dosyć stromym nasypie. W jednym miejscu, pomiędzy ulicami Łąkową i Leśną nasyp jest jednak nieco szerszy, tu mógł więc być peron. Poza tym z obu stron jest łagodne wejście na nasyp

Nasyp, tutaj akurat mało zarośnięty, ale przystanek znajdował się dalej, w tych gąszczach

Widok z nasypu w kierunku Tuplic

Wiadukt nad ul. Łąkową. Dojście do peronu było na prawo, zaraz przy nasypie

Widok z góry. Zaraz za tym zdezelowanym wiaduktem zaczynał się przystanek Tuplice Barszcz

Po prawej stronie od powyższego nasypu jest jakiś zakład czy warsztat, szczelnie ogrodzony. Udało mi się wejść wzdłuż ogrodzenia do góry. Jak widać istna dżungla, można się nieźle podrapać zaroślami. Ponadto przed chwilą padał deszcz, więc buty i spodnie miałem mokre. Ale cóż, trzeba…. bo nie wiem, kiedy ponownie tu zawitam

To samo miejsce w odwrotną stronę, a więc wiadukt i kierunek Tuplice…

Nazwa przystanku – Barszcz pochodzi od zniekształconego w języku polskim i łużyckim słowa Barść. Przed wojną była to niemiecka nazwa Forststrasse, czyli Ulica Barska.
Poniżej drugi wiadukt, nad ul. Leśną. Aby stąd dojść na peron, należało iść w lewo

Widok z drugiej strony wiaduktu