Dewastacja postępuje

Gdy po raz pierwszy zwiedzałem Gozdnicę, do tego miejsca nie dotarłem. Teraz, będąc tutaj rowerem miałem większą swobodę manewrów. Tak wyglądają pozostałości przejazdu kolejowego przez ul. Żagańską. Jest to fragment krótkiej – 8,5 kilometrowej linii Ruszów – Gozdnica. Ruch pasażerski ustał na niej w roku 1963 a towarowy w 2005. Rok później linia kolejowa została usunięta z ewidencji PKP PLK

Budynek stacji kolejowej. Za nim widać komin zakładów LHL Klinkier

Budynek od strony peronu i torowiska. Zdjęcie robione pod słońce, więc trochę nie wyraźne. Ale wyraźnie widać postępującą degradację budynku. Przed 9 laty był jeszcze zamieszkany. Zdjęcia z 2011 roku można zobaczyć tutaj

A bocznica jeszcze jest

Huta Szkła Vitrosilicon w Iłowej jeszcze kilka lat temu korzystała z bocznicy kolejowej. Dziś jest ona już nie używana, ale nadal istnieje.
Początek bocznicy przy północnej głowicy stacji. To ten tor odchodzący w lewo

Trochę dalej widać (trochę niewyraźnie) początek torów zdawczo – odbiorczych

Przejazd kolejowy przez ul. Ogrodową

W oddali, w odległości 300 metrów od przejazdu, majaczy światło bramy wjazdowej do Vitrosiliconu

Już coraz bliżej… Słupek wskazuje 800 m bocznicy

Po drodze tor biegnie przez park. Tu jest przejście dla pieszych, łączące park z pobliskim osiedlem

Mostek nad rzeką Czerną, za którym jest już brama wjazdowa

Teren zakładu, na którym tory są już nieprzejezdne. W głębi widać jeszcze obrotnicę , bez której łuki rozprowadzające wagony były by zbyt ciasne. Tutaj zdjęcie, gdy jeszcze w zakładzie odbywał się przetok wagonów