Książkowe wspomnienia

Niedawno miałem możliwość przeczytania książki (wydanej niestety w małym nakładzie i nie mam jej w swojej biblioteczce) pt. „Dawne górnictwo i kolejnictwo na terenie Łuku Mużakowa” Bogate ilustracje sprzed lat, mapy i ciekawe, mało dotychczas publikowane informacje. Książka przedstawia jak przed laty Łęknica tętniła życiem pod względem kolei i przemysłu. Rozbudowana była sieć torów i bocznic prowadzących do różnych zakładów przemysłowych. Cały dzisiejszy geopark pokrywała sieć kolejki wąskotorowej, za pomocą której transportowano wydobyty węgiel.

Zapraszam na smutną fotorelację – łęknicka kolej dzisiaj. Jedyny „żywy ślad” to budynek dawnej stacji kolejowej. Po torach i peronach zostało tylko wspomninie

IMG_4433

IMG_4435

IMG_4434

Tędy, przez miasto przebiegał tor. Dziś jest to nieutwardzony ciąg spacerowo – rowerowy

IMG_4403

IMG_4401

Wieża ciśnień. Ze starej mapy wynika, że położona była na terenie huty szkła, ale pewien nie jestem

IMG_4425

Ścieżką biegł tor szlakowy w stronę granicy, zaś za murem, którego resztki widać na zdjęciu była huta szkła Vitrosilicon

IMG_4431

Widok od strony rozległego terenu Vitrosiliconu

IMG_4426

Ul. Kościuszki. Tu był przejazd kolejowy

IMG_4398

Po prawej tor był szlakowy, przede mną bocznica kolejowa. Magazyn i rampa załadowcza należała dawniej (chyba przed wojną) do Deutsche Ton – und Steinzeug Werke A.G.

IMG_4400