Bóbr, który nie podgryza drzew…

Ma 272 km, zaczyna się w Czechach i przepływa przez 10 miast. Rzeka Bóbr – fotografowana w różnych miejscach Żagania

Próg rzeczny przy moście na ul. Żelaznej. Po drugiej stronie – niewielka elektrownia wodna, wybudowana w 1898 roku

Żagań - Bóbr 1

 

Tama na wyspie w parku. W oddali widać most przy ul. Żelaznej i wspomnianą wcześniej elektrownię

Żagań - Bóbr 2

Żagań - Bóbr 3

 

Kładka w parku prowadząca na wyspę

Żagań - Bóbr 4

 

Kolejna elektrownia wodna, położona niemal w centrum miasta. Tak jak poprzednia – należy do Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów. Powstała w roku 1900

Żagań - Bóbr 5

Żagań - Bóbr 6

Żagań - Bóbr 7

 

Rzeka w północnej części miasta

Żagań - Bóbr 8

Niebieski dominuje

Po polskich torach jeździ wiele lokomotyw w niebieskich barwach, szczególnie wyróżnia się w ten sposób spółka PKP Intercity. Chociaż nie tylko… Na początek lokomotywa oznaczona obecnie 201Eo-009 i jej ciekawa historia. Kiedyś wrocławski Pafawag wyprodukował ponad 20 lokomotyw tej serii dla kolei marokańskich. Gdy po latach tamtejsze koleje likwidowały już wysłużony tabor, polskie firmy odkupywały takie lokomotywy i poddawały modernizacji. Ten egzemplarz powrócił jakieś dwa lata temu. Właścicielem jest firma ECCO Rail, która oddelegowała elektrowóz do Pol-Miedź Transu.

201Eo-009 odpoczywa na stacji w Miłkowicach

201Eo-009

 

EP07-344 na stacji Poznań Główny

EP07-344

 

EP09-002 również w Poznaniu

EP09-002

 

EP07-387 rozpoczyna jazdę w Zielonej Górze

 EP07-387

 

Zmiana drużyn trakcyjnych w EP07-1019 na stacji Słupsk

EP07-1019

 

Poniższe zdjęcia również pochodzą ze Słupska. Stojący na bocznym torze skład z EP07-335

EP07-335

 

W sezonie letnim wiele dalekobieżnych pociągów rozpoczyna trasę w pobliskiej Ustce. Ponieważ jednak nie ma tam na to warunków – składy mają swój postój w Słupsku. Tutaj też są sprzątane i wyposażane do dalszej jazdy. Akurat trafiłem, gdy lokomotywa EP07-1009 podczepia się do wagonów, by na pusto pojechać do Ustki, a stamtąd dalej w Polskę

EP07-1009 (1)

EP07-1009 (2)

EP07-1009 (3)

Żagań towarowy

Kilka zdjęć z towarowej części żagańskiej stacji. Fotografowałem w okolicach lokomotywowni. W tym miejscu obecnie odbywa się przeładunek piasku. Kupują go firmy m.in. do budowy dróg na terenie województwa

Żagań Towarowy 1

 

Stare wagony na bocznych torach. Po lewej stronie widać dźwig, który niedawno już pokazywałem (link)

Żagań Towarowy 2

Żagań Towarowy 3

Żagań Towarowy 4

 

Widok w stronę dworca

Żagań Towarowy 5