Bóbr, który nie podgryza drzew…

Ma 272 km, zaczyna się w Czechach i przepływa przez 10 miast. Rzeka Bóbr – fotografowana w różnych miejscach Żagania

Próg rzeczny przy moście na ul. Żelaznej. Po drugiej stronie – niewielka elektrownia wodna, wybudowana w 1898 roku

Żagań - Bóbr 1

 

Tama na wyspie w parku. W oddali widać most przy ul. Żelaznej i wspomnianą wcześniej elektrownię

Żagań - Bóbr 2

Żagań - Bóbr 3

 

Kładka w parku prowadząca na wyspę

Żagań - Bóbr 4

 

Kolejna elektrownia wodna, położona niemal w centrum miasta. Tak jak poprzednia – należy do Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów. Powstała w roku 1900

Żagań - Bóbr 5

Żagań - Bóbr 6

Żagań - Bóbr 7

 

Rzeka w północnej części miasta

Żagań - Bóbr 8