Odkrycie roku

Wiele razy przejeżdżałem tędy rowerem, a dopiero teraz – dzięki Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej dowiedziałem się, że była tu bocznica kolejowa, prowadząca do dawnej papierni w Wilczycach. Wilczyce to część wsi Bukowina Bobrzańska (między Żaganiem a Szprotawą).
O bocznicy nie mam zbyt wielu informacji. Wiem tylko, że miała ok. 2,5 km długości i którędy przebiegała. Nie znana jest szerokość toru i to, czy łączyła się z siecią kolejową.
Poniżej dostępna mapka (bocznica = linia przerywana)

Widoczny budynek stacji kolejowej w Bukowinie Bobrzańskiej, gdzie zaczynała się bocznica. Biegła wzdłuż drogi

W okolicach tego budynku tor oddalał się od drogi i prowadził przez pola

Tam, gdzie w oddali widać dwa drzewa, tor skręcał w lewo, niemal pod kątem 90 stopni, co widać na powyższej mapce

Dalej tor biegł prosto, przecinając drogę. W lewo Wilczyce, w prawo ścieżka leśna do Żagania

Tutaj tor biegł środkową ścieżką. Wśród widocznych drzew tor szedł dosyć ostro w dół i kończył się jakieś 500 metrów dalej. Ścieżki w lewo i w prawo prowadzą do pobliskich zabudowań mieszkalnych

Jedyna pozostałość po wilczyńskiej papierni – komin ukryty w gęstych krzakach. Papiernia znajdowała się za widocznym kanałem, na wyspie. Tor bocznicy raczej tam nie dochodził, lecz kończył się po tej stronie wody, gdzieś poza prawą stroną kadru. Do papierni można dojść niewielkim, drewnianym mostkiem