Zielony mosteczek ugina się…

Trawka pod nim rośnie…. a na mosteczku – ruch kolejowy. Ten duży most w Ścinawie został oddany do użytku w roku 1874, aby zapewnić ciągłość ruchu na linii Wrocław – Szczecin

Natomiast po drugiej stronie Odry – stacja towarowa Ścinawa Port. Sam port jest już nieczynny, nie odbywają się przeładunki, bo zamiera cała żegluga śródlądowa. Bocznica żyje tylko dzięki Cementowni „Górażdże”. Są tutaj wielkie silosy i przesypownia cementu. A tak wyglądał port w roku 1930

Widok cementowni z przeciwnego brzegu. W tle widać most kolejowy