Dwie obory we wsi

Obora Średnia i Obora Górna – to dwie stacje kolejowe, które kiedyś znajdowały się w podlubińskiej wiosce Obora. Obecnie nie ma po nich śladu, jak po całej linii Chocianów – Lubin.
Najpierw odwiedzamy Oborę Średnią. Koniec ulicy Chabrowej – tutaj, gdzie dziś rosną krzaki i drzewa przebiegał tor. Widok w kierunku Chocianowa

Tor i peron był po prawej stronie widocznej drogi. W okolicy drzewa stała kiedyś wiata dla podróżnych, można ją zobaczyć na zdjęciu w Ogólnopolskiej Bazie Kolejowej. Podobna wiata stoi jeszcze w Szklarach Dolnych

Widok w odwrotnym kierunku – w stronę Lubina

Do stacji Obora Górna dojeżdżamy przez ul. Malinową. W tym miejscu jest to już polna droga, którą przecinał tor. Ślad po nim, to te krzaki wzdłuż ścieżki. W oddali panorama wsi

Miejsce po torowisku przed przejazdem kolejowym

A to widok w stronę Lubina. Droga dojazdowa – tradycyjnie kamienna – do stacji kolejowej, która znajdowała się jakieś 150 m dalej (po lewej stronie)