Ścinamy się

Zaplanowana, turystyczna wizyta w Ścinawie. Zaczynamy od zwiedzenia stacji kolejowej.
Ogólny widok na stację z przejazdu kolejowego przez ul. Witosa. Na pierwszym planie wieża ciśnień z 1874 roku, oraz tor w kierunku Prochowic i Legnicy

Przejazd przez ul. Jagiełły z torami w stronę Rudnej oraz Głogowa

Budynek stacji od ul. Kościuszki

Widok spod budynku w stronę Wrocławia….

… oraz w stronę Głogowa

Widok na budynek dworca z peronu pierwszego

Tunel oraz peron drugi, niezadaszony i mniej używany