Kolej bez kolei

Zdjęcia zamieszczane pod etykietą: „kolej” nie zawsze zawierają kolej. Akurat objeżdżam nieczynne linie Przemków – Chocianów – Lubin, gdzie praktycznie nie ma śladów po kolei. Najczęściej to trawa, trawa, trawa… Ale kolej tu była i uwieczniam miejsca, w których była…
Zaraz za miastem Chocianów jest wioska Chocianowiec. Był tu przystanek o nazwie Kątno. Kątno stanowi część Chocianowca, ale była tu odrębna stacyjka. Polna droga, która przecinała tor w okolicach przystanku

Widok w kierunku Lubina… widać zarys nasypu w krzakach

Widok w stronę Chocianowa. Tu jeszcze lepiej widać nasyp kolejowy

A to już Chocianowiec… Kamienna droga dojazdowa do przystanku kolejowego

Łąka trawy, na której była równia stacyjna. Trudno znaleźć ślady peronu, chociaż spod trawy widać lekki zarys jakiejś prostej krawędzi. Obok białego szyldu w oddali biegnie droga Chocianów – Lubin

Słupy betonowe – możliwe, że pochodzenia kolejowego, ale nie jestem pewien

A to inne miejsce w Chocianowcu. Przejazd kolejowy, gdzieś na początku wsi, chyba w okolicy starego wiatraka. Dokładnie widać, gdzie był przebieg toru