Kiedyś stawał tu pospieszny

Przystanek Koźlice leży pomiędzy stacjami Lubin i Rudna. Jak to możliwe, że na tej liczącej mniej jak 200 mieszkańców wsi zatrzymywał się pospieszny pociąg relacji Legnica – Warszawa? Otóż linia jest jednotorowa, natomiast Koźlice są mijanką, mającą dwa tory. Pospieszny czekał tu, aż nadjedzie inny pociąg z przeciwka, potem mógł ruszyć w dalszą drogę. Wraz z remontem linii Koźlice otrzymały nowy peron, który dawniej wyglądał tak

Za peronami przejazd kolejowy i dawny budynek stacji…

Dwa i pół kilometra dalej znajdują się Rynarcice. Tutejszy przystanek ma tylko jeden tor. Również tu przy peronie jest przejazd kolejowy

Ogólny widok… Widać też nieczynny, zdewastowany budyneczek stacji

Odradzamy

Lubin – ul. Odrodzenia łącząca centrum miasta ze stacją kolejową

Widok na obecną stację kolejową. Za rondem – oszklone wiaty służące jako poczekalnie dla podróżnych. Dla porównania to samo miejsce dawniej, gdy stał jeszcze budynek dworca (link)

Zabrano drugi człon

Lubin – miasto w woj. dolnośląskim. Budynek tutejszej stacji kolejowej został wyburzony w 2012 roku. Dwa lata wcześniej zawieszono ruch pociągów pasażerskich. Ponieważ jednak ruch towarowy jest ciągle znaczny (nawet do 40 pociągów na dobę) odnowiono całą linię kolejową Legnica – Rudna. Przywrócono również ruch pasażerski. Dworzec w Lubinie również na tym zyskał – nie tylko nowy image, ale i nazwę. Zaraz po wojnie był to Lubin Legnicki, później był Lubin Górniczy – a teraz po remoncie, czyli od 2019 – po prostu Lubin.
Widok stacji z początku 2020 roku. Nowe perony, wiaty i cała infrastruktura…

Tu, gdzie dawniej stał budynek dworca…

Magazyn z rampą przeładunkową

A TUTAJ moje zdjęcia stacji w Lubinie sprzed remontu