Zniszczona i zdegradowana

Miejscowość Rudna w woj. dolnośląskim. Przez ponad 700 miała prawa miejskie, jednak od 1945 roku na wskutek znacznych zniszczeń wojennych została zdegradowana do statusu wsi. Do rozwoju miejscowości Rudna przyczyniły się dwa znamienne wydarzenia. Pierwsze z nich to otworzenie linii kolejowej w roku 1871. Drugie to odkrycie w latach 50 złóż rudy miedzi, co przyczyniło się do powstania w okolicy kopalń i hut. W samej Rudnej w roku 1974 oddano do użytku Zakład Wzbogacania Miedzi „Rudna”.
Mimo, że Rudną zamieszkuje dziś niecałe 1700 mieszkańców, posiada zwartą zabudowę, typową dla miasteczek. Poniżej Plac Wolności, czyli potocznie mówiąc rynek

Ratusz, w którym mieści się Urząd Gminy

Wyżej i niżej

Stacja kolejowa Rudna Miasto. Nazwa nieco paradoksalna, gdyż Rudna utraciła prawa miejskie w 1945 roku i teraz jest wsią.
Najpierw kilka zdjęć budynku. Pierwotny został w 2009 roku wyburzony, po czym został odbudowany na wzór starego; wygląda więc jak dawniej. Widok od ulicy Kolejowej

oraz od peronu

Peron 1 – przed remontem stacji znajdował się po drugiej stronie toru, w miejscu usypanego wału. Specyficzna jest widoczna różnica wysokości poszczególnych torów i peronów. Po prawej stronie widać peron 2 położony kilka metrów niżej

Widok z wiaduktu znajdującego się w południowej części stacji Rudna Miasto. Widać stąd, że przez stację przebiegają dwie linie kolejowe, nie łączące się ze sobą. Po prawej stronie, na niższym poziomie linia Wrocław – Zielona Góra – Szczecin, natomiast po lewej, nieco wyżej: Legnica – Rudna Gwizdanów. Trwają jeszcze końcowe prace remontowe

Żelazny Most – największy w Europie

Nie chodzi jednak o budowlę inżynierską łączącą dwa brzegi rzeki. Żelazny Most to zbiornik odpadów poflotacyjnych, należący do KGHM Polska Miedź. A mówiąc fachowo jest to „Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych”. Nazwa tego sztucznego zbiornika pochodzi od miejscowości Żelazny Most, obok którego jest położony. Natomiast najbliższym miastem są Polkowice.
Zbiornik, w którym deponowane są wszelkie odpady pochodzące z produkcji miedzi – jest największym tego typu obiektem w Europie. Jego całkowita powierzchnia to prawie 1400 hektarów i ma być jeszcze powiększony, a objętość wody zgromadzonej w akwenie to 8 milionów metrów sześciennych. Zdjęcie oraz film Żelaznego Zbiornika można obejrzeć TUTAJ
Poniżej mapa z Google Maps. W najdłuższym miejscu zbiornik ma prawie 5 km średnicy. W latach 70 na potrzebę jego budowy zatopiono 3 wioski: Barszów, Kalinówkę i Pielgrzymów

Widok z daleka: jadąc od wsi Rynarcice…

… oraz od miejscowości Rudna

A to z bliska. Niemal wokół całego zbiornika biegnie droga. Wały, które go otaczają naprawdę są wysokie – mają od 20 do 45 metrów. W oddali widać auto wspinające się do góry po terasie…