Wyżej i niżej

Stacja kolejowa Rudna Miasto. Nazwa nieco paradoksalna, gdyż Rudna utraciła prawa miejskie w 1945 roku i teraz jest wsią.
Najpierw kilka zdjęć budynku. Pierwotny został w 2009 roku wyburzony, po czym został odbudowany na wzór starego; wygląda więc jak dawniej. Widok od ulicy Kolejowej

oraz od peronu

Peron 1 – przed remontem stacji znajdował się po drugiej stronie toru, w miejscu usypanego wału. Specyficzna jest widoczna różnica wysokości poszczególnych torów i peronów. Po prawej stronie widać peron 2 położony kilka metrów niżej

Widok z wiaduktu znajdującego się w południowej części stacji Rudna Miasto. Widać stąd, że przez stację przebiegają dwie linie kolejowe, nie łączące się ze sobą. Po prawej stronie, na niższym poziomie linia Wrocław – Zielona Góra – Szczecin, natomiast po lewej, nieco wyżej: Legnica – Rudna Gwizdanów. Trwają jeszcze końcowe prace remontowe