Są tylko takie dwa…

Dworzec kolejowy w Kostrzynie nad Odrą należy do unikatów. Dlaczego? To jedna z dwóch stacji w Polsce o dwupoziomowym, krzyżowym usytuowaniu peronów (druga taka znajduje się w Kępnie).
Na początku pokażę poziom dolny obsługujący kierunek północ – południe. Pociąg zostawił mnie na peronie 3 i pojechał dalej, czyli do Szczecina

Peron 3a jest przedłużeniem peronu 3. Po prawej jakieś rampy, a w oddali jedna z dwóch nieczynnych lokomotywowni. Widok w kierunku Szczecina

Widok spod wiaduktu, na którym też są perony. Tutaj peron 3, 4, 5. Widać też estakadę do poruszania się między peronami

Wiadukt i widok w kierunku Rzepina. Najpierw z peronu trzeciego, potem z piątego

Widok z góry w kierunku północnym (Szczecin). Od lewej perony: 5,4,3 (wraz z 3a), rampa oraz dawna lokomotywownia

Widok z góry w kierunku południowym (Rzepin) zperonem 3 i 4 oraz drugą kostrzyńską lokomotywownią

W następnym wpisie przedstawię poziom górny