Trzy zdjęcia – trzy wsie

Między Rzepinem a Kostrzynem nad Odrą uchwyciłem trzy wiejskie panoramy.
Pierwszą jest Drzeńsko, tuż za Rzepinem…

Kowalów, wieś istniejąca już w XIII wieku

Górzyca. Zaraz za wioską przebiega granica polsko – niemiecka. Widoczne na horyzoncie wzniesienia oraz wiatraki są już po drugiej stronie…