Stacja dla sprawnych

Kilka razy byłem przejazdem w Tuplicach, ale teraz miałem możliwość zatrzymać się i zrobić parę zdjęć. Pociąg z Żagania wyrzucił mnie i mój rower na peronie 4 – jedynym używanym dla ruchu pasażerskiego. Na zdjęciach widać też peron 3 z należycie utrzymanym torem. Oba perony obsługiwały ruch pociągów do Forstu. Perony 1 oraz 2 zarastają już drzewami

Aby dojść do miasta trzeba pokonać strome i kręte schody w dół. Osoby niepełnosprawne nie mają szans samotnie się stąd wydostać. Na drugim zdjęciu widać też tunel prowadzący do budynku stacyjnego

Nieczynny, zdewastowany budynek stacji oraz tunel

Przy budynku stacji również są schody prowadzące do peronu 1 oraz 2

Budynek stacji od strony peronów, oddzielony już od nich kurtyną roślinności

W Tuplicach są 4 perony – wszystkie jednokrawędziowe. Widok na zarośnięte perony 1 oraz 2, które obsługiwały ruch pociągów do Lubska