Przejazdowo

Dziś kilka zdjęć z motywem kolejowym – przejazdy kolejowe we Władysławowie. Nie ma tu ich zbyt wiele. Przejazd przez ul. Żeromskiego. Widać południową głowicę stacji kolejowej

Władysławowo - przejazd, Żeromskiego 1

Ten sam przejazd, w stronę ul. Niepodległości

Władysławowo - przejazd, Żeromskiego 2

Położony najbliżej stacji – trzytorowy przejazd przez ul. Błękitnej Armii

Władysławowo - przejazd, Błękitnej Armii

Strzeżone semaforem i sygnalizacją przejście dla pieszych, pomiędzy ulicami Rybacką i Kolejową. Po lewej stronie – zarośnięty fragment toru, który kiedyś prowadził do stoczni i portu. Dziś jest odcięty gdzieś w okolicy widocznych drzew

Władysławowo - przejście dla pieszych

Resztki torów stanowiące kiedyś bocznicę do Rybackiej Stoczni Remontowej

Władysławowo - resztki bocznicy stoczni

Przejazd przez ul. Portową.  Tuż za przejazdem są resztki bocznicy z poprzedniego zdjęcia. Przy widocznym budynku także szlaban, ale do portu. Wjazd jest możliwy, ale płatny. Piesi mogą wchodzić bez ograniczeń

Władysławowo - przejazd, Portowa 1

Władysławowo - przejazd, Portowa 2