Cztery stacje na wsi

Herby są niewielką miejscowością w województwie śląskim, ale swojego czasu były tam aż cztery stacje kolejowe. Herby Stare Wąskotorowe są od dawna nieczynne. Niedaleko – na linii Lubliniec – Częstochowa, były dwie stacje normalnotorowe. Wynika to stąd, że Herby były miejscowością graniczną między Imperium Rosyjskim i Królestwem Prus. Po każdej stronie granicy był więc dworzec. Po stronie wschodniej Herby Ruskie (obecnie zamknięty) oraz po niemieckiej Herby Pruskie (później Stare – na zdjęciu poniżej). Są jeszcze Herby Nowe na wybudowanej magistrali węglowej północ – południe. Trochę to wszystko zawiłe, chociaż opisałem tylko w zarysie 🙂

Herby Stare

Herby Stare