U Jaroty po kolei

Ponieważ będąc w Jarocinie (którego nazwa pochodzi od imienia Jarota) przejeżdżaliśmy obok stacji kolejowej, głupio byłoby ją minąć obojętnie. A zatem będziemy chodzić po kolei…
Budynek tutejszej stacji został wybudowany w latach 1870 – 1875 z czerwonej cegły licowej. Posiada liczne zdobienia, szczególnie dobrze widoczne po remoncie, jaki miał miejsce kilka lat temu. Umiejscowiony jest między peronami. Poniżej widok z drogi dojazdowej

Na stację wpada jakiś pośpiech

Inne ujęcia budynku dworca w Jarocinie

Widok na perony

Z kładki dla pieszych, która jest skrótem do centrum miasta