Dziwne zmiany w dziwnej nazwie

Jedna z miejscowości powiatu włocławskiego nosi nazwę Gagowy Nowe. Dokopałem się do Dziennika Ustaw, który w 2018 roku nadał tę nazwę wiosce. A przedtem nazywała się… Nowe Gagowy. Jaki był sens i cel takiej zmiany nazwy, polegającej tylko na przestawieniu wyrazów? Tego nie wiem

A to inna wieś, leżąca kilka kilometrów dalej, a nazywa się… Wąwał. Zdjęcie pokazuje w zasadzie już to, co za Wąwałem – czyli wiadukt nad Autostradą Bursztynową, czyli A1

Małe miasto – dużo zdjęć

Przenosimy się na chwilę do woj. kujawsko – pomorskiego i odwiedzamy Lubień Kujawski. Jest to niewielkie miasteczko, liczące 1,4 tys. mieszkańców, położone nad Jeziorem Lubieńskim. Miałem okazję zwiedzić miasto i utrwalić moim aparatem.
Na początek panorama miasta zza jeziora

Ulica 1 Maja

Ul. 1 Maja oraz Kościuszki, jako droga krajowa nr 91 – stanowią główną arterię miasta

Ul. Kościuszki

Skwer przy Kościuszki, wraz z przystankiem autobusowym to centralny punkt Lubienia Kujawskiego

Niewielki dworzec autobusowy

Pięknie zagospodarowany park przy Jeziorze Lubieńskim. Nisko już położone słońce, a więc nie dało się uniknąć „cienia”

Jezioro Lubieńskie