Najmniejsza polska wieś

Jadąc autostradą co jakiś czas mijamy węzły. Ich nazwy pochodzą od miejscowości, które leżą gdzieś w pobliżu. Na autostradzie A18 jest węzeł Luboszów. Ciekawostką jest to, że Luboszów jest najmniejszą wioską w Polsce. Jest tu jedno gospodarstwo, w którym mieszkają dwie osoby.
Do Luboszowa wjeżdża się tą wąską drogą w prawo. Nieco dalej – droga A18

Tu Luboszów się zaczyna i kończy. Wjazd do jedynego gospodarstwa, brama i koniec drogi

W XIX wieku wieś zasiedlało prawie 450 osób. Po II wojnie cały teren został zajęty przez radziecki poligon w Świętoszowie. Obecny mieszkaniec wprowadził się tu w 1957 roku, natomiast wszystkie pozostałe domy zostały zburzone przez Rosjan. pozostały tylko zarośnięte fundamenty i gdzie niegdzie kupki gruzów

Więcej o historii Luboszowa i jego mieszkańcach można przeczytać w internetowym reportażu