Twierdza Kostrzyn

Ten zespół fortyfikacji był wznoszony, rozbudowywany i użytkowany pomiędzy XV a XX wiekiem. Obecnie, zachowane części są odrestaurowywane i udostępniane do zwiedzania. Na pierwszym zdjęciu – Brama Berlińska

Widok od strony Odry, przez którą przebiega granica polsko – niemiecka

Wał, który dawniej służył obronie miasta, dziś jest miejscem spacerów i wypoczynku