Miasto wśród wód…

Chociaż nazwa miasta brzmi Kostrzyn nad Odrą, to jednak jest tu o wiele więcej wód. Przede wszystkim Warta, a także rzeka o nazwie Postomia. Oprócz tego zalewy rzeczne, stawy, oraz Jezioro Kostrzyńskie i bagna na terenie Parku Narodowego Ujście Warty. Tam akurat nie byłem, chociaż tereny są przepiękne.
Zaczniemy od stawu przy ulicy Sikorskiego i tereny zielone gdzieś nieopodal…

Skwer przy ul. Sikorskiego i Granicznej

Ośrodek rekreacyjny Delfin

Rzeka Warta. Gdzieś tu wpada do Warty rzeka Postomia. Na pierwszym zdjęciu może to któraś odnoga po prawej stronie. Natomiast 2,5 km za moimi plecami Warta wpada do Odry

Rozlewisko, za którym zaczyna się Park Narodowy Ujście Warty

Odra, graniczne mosty (drogowy i kolejowy) oraz Niemcy na przeciwległym brzegu