Posprzątali kolej

Listopad 2018 roku był na tyle ciepły, że jeszcze robiłem krótkie, rowerowe wycieczki. Sporo osób jeździ przez cały rok, ale mi chłodna aura nie sprzyja. Należę do tych osób ciepłolubnych – 30 stopni nie stanowi dla mnie problemu.
Decyzja o likwidacji linii kolejowej Wolsztyn – Żagań została przypieczętowana urzędową pieczęcią, na mocy której przystąpiono do likwidacji torów. Stacja Stara Kopernia – kilka kilometrów od Żagania… Resztki elementów pierwszej zwrotnicy i widok na równię torową

Dawne perony – tyle z nich pozostało…

Rampa rozładunkowa i równia torowa w tle

Tuż za stacją, niedaleko przejazdu…

Przejazd kolejowy – to początek Starej Koperni

Po torowisku wkrótce nie zostanie nic. Tylko budynek jeszcze stoi. Jak na wielu stacjach, które spotkał podobny los… A jeszcze 8 lat temu wyglądało to tak

Nieco bliżej Żagania – przejazd przez drogę prowadzącą do Tomaszowa. Widok w stronę Starej Koperni… oraz w stronę Żagania

Wioska Bożnów. Przejazd przez wiejską ścieżkę prowadzącą na pola…

Trochę za przejazdem. Według przedwojennych map, mniej więcej w tym miejscu znajdował się przystanek kolejowy Bożnów, zlikwidowany w 1955 roku . Dzisiaj obok toru (już byłego) wszystko zarośnięte i trudny dostęp