Dworca praktycznie brak

Dotarłem do kolejnego, śląskiego miasta – do Świętochłowic. Po zejściu z peronu zobaczyłem tylko…. dziurę tunelu i plac. To wszystko. Nie ma kas biletowych, WC, ani nawet jakiejkolwiek poczekalni, gdzie można się schronić przed niesprzyjającą aurą. Budynek kiedyś był, ale został rozebrany w 2002 roku. Stał prawdopodobnie po lewej stronie placu, jak wynikałoby to z tego zdjęcia (link)

Na peronie. Po prawej stronie pierwszego zdjęcia widać popadającą w ruinę halę Huty Florian

Wiadukt nad ul. Metalowców

Przejazd kolejowy przez ul. Metalowców. Tory łączą poszczególne części Huty Pokój. Ciekawostka – przed torem kolejowym również jest opuszczany szlaban. To rzadki widok