Z dużej piaskownicy

Kolej Piaskowa – to kolej użytku niepublicznego, której zadaniem jest transport piasku i innych materiałów podsadzkowch do zapełnienia wyrobisk kopalnianych. Przedsiębiorstwo ma osobną sieć torów kolejowych, kiedyś gęstą – obsługującą niemal każdą kopalnię – oraz własną infrastrukturę. Niestety, tu też widać schyłek: większość linii została rozebrana, kopalni też coraz mniej. Jedna z czynnych przebiega przez Pyskowice.
Przejazd kolejowy przez ul. Piaskową

Tory kolei piaskowej oraz posterunek

Przy przejeździe stoi parowóz Tp4-217, który niegdyś ciągnął wagony z piaskiem do kopalń. Sporo też kursowało tutaj ciężkich parowozów TY51