Kunicka bocznica

Jeszcze do końca lat 60 ub. wieku na stacji Kunice Żarskie (obecnie Żary Kunice) odbywał się pełny zakres czynności ekspedycyjnych, również w niedzielę i święta. Potem zaczęła systematycznie podupadać, aż do takiego stanu jak obecnie. Dziś pokażę towarową część stacji oraz bocznicę.

Jedyny pozostały tor szlakowy w Węglińca do Żar. W oddali widać budynek stacji. Po lewej resztki torów dodatkowych. Chociaż od strony budynku są odcięte od toru głównego, odstawiane są na nie jeszcze wagony mające trafić do pobliskiej huty szkła

Żary Kunice 1

Żary Kunice 2

 

Dwa skrajne tory z lewej strony są początkiem bocznicy do huty szkła

Żary Kunice 3

 

To początkowy odcinek bocznicy prowadzącej do huty szkła Vitrosilicon

Żary Kunice - bocznica do Vitrosilikonu 1

 

Przejazd przez ul. Szklarską. Skoszona trawa na torowisku oraz tablice przytorowe są wyraźnym dowodem, że bocznica jest jeszcze używana

Żary Kunice - bocznica do Vitrosilikonu 2

Żary Kunice - bocznica do Vitrosilikonu 3

 

W asfalcie są jeszcze ślady dawnej kolei wąskotorowej, która funkcjonowała na terenie Kunic

Żary Kunice - bocznica do Vitrosilikonu 4

 

Jedna z ramp przeładowczych, a w głębi brama wjazdowa do Vitrosiliconu

Żary Kunice - bocznica do Vitrosilikonu 5

Żary Kunice - bocznica do Vitrosilikonu 6